Sinh Nhật 01

gói sinh nhật từ 05 - 07 người.
Bao gồm:

  • 01 Bánh sinh nhật
  • Dịch vụ chơi các loại game của khu vui chơi